Category: Phần mềm jdpaint

Jdpaint 3d

Phần này là tập 2 trong bộ tài liệu hướng dẫn thiết kế jdpaint, bạn sẽ được làm quen với các công cụ tạo hình khi thiết kế trên phần mềm jdpaint, các công cụ …

Thiết kế 2D jdpaint

Đây là tập 1 trong trọn bộ hướng dẫn sử dụng phần mềm jdpaint của trung tâm công nghệ advance cad, nếu mới bắt đầu học thì bạn cần phải nắm được các công cụ …