10 nguyên tắc người thiết kế cần biết trong Illustrator

n1

Thời lượng 1 giờ 44 phút , trình độ : mới bắt đầu

Software used: Illustrator CS5

Trong bài học này, ta sẽ chỉ tập trung vào 10 điều các nhà thiết kế nên biết về Illustrator. Nào cùng hướng mắt về bên phải màn hình và bắt đầu hé mở sức mạnh của Bảng điều khiển Appearance trong Illustrator, và sau đó hãy xem cách mà đường dẫn Smart guide đơn giản hóa vị trí các đối tượng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu những nét cọ sẵn có trong thanh công cụ Brush và một số kỹ thuật để cách điệu chúng. Tiếp theo, bạn sẽ biết cách làm việc hiệu quả hơn nhờ tích hợp các symbol vào hình ảnh . Bạn cũng sẽ được giới thiệu một số công cụ mới trong Illustrator CS5 như width tool-công cụ định dạng các hình 2D và các chế độ vẽ. Bạn sẽ biết cách làm hiển thị lớp bên dưới nhờ các chế độ Blend và tạo mặt nạ nâng cao với Opacity Masks. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thứ để giải quyết các đề án Illustrator.
Tác giả
Eddie Russell
 

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 01:04
2. Tìm hiểu thanh công cụ Apperance 10:55
3. Đặt các đối tượng vào đúng vị trí với Smart Guides 10:13
4. Các nét cọ có sẵn trong thanh công cụ Brush 11:19
5. Cách điệu cọ sẵn có 11:06
6. Sử dụng hiệu quả Symbol 10:33
7. Tùy chỉnh Stroke với Width Tool 09:56
8. Thay đổi hình dạng vật thể bằng công cụ Builder Shape Tool 08:46
9. Vẽ ở bất cứ đâu với Draw Mode 10:05
10. Sử dụng các chế độ trộn Blend 09:40
11. Mặt nạ nâng cao với Opacity Mask 10:31

 
n2

40k/ CD

Leave a Reply