Home Chuyên ngành PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG CỦA CÁC LOẠI BÁNH RĂNG TRONG VẼ KĨ THUẬT

PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG CỦA CÁC LOẠI BÁNH RĂNG TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
179 views

1 .Khái niệm

1.1 Các loại bánh răng và công dụng của nó

Bánh răng là chi tiết thông dụng dùng để truyền chuyển động quay. Bánh răng thường dùng gồm có ba loại:
a) Để truyền chuyển động quay giữa hai trục song song dùng bánh răng trụ; (Hình 1.1a).

Hình 1.1a

b) Dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau dùng bánh răng côn: (Hình 1.1b)

Hình 1.1b

c) Để truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo nhau thường dùng bánh vít và trục vít: (Hình 1.1c).

Hình 1.1 c

So với các truyền động cơ khí khác, truyền động bánh răng có ưu điểm:

 • Kích thước nhỏ, khả năng tải trọng lớn.
 • Tỷ số truyền không thay đổi.
 • Hiệu suất cao có thể đạt 0,97 – 0,99.
 • Tuổi thọ cao, làm việc tin cậy.


Tuy nhiên truyền động bánh răng có các nhược điểm sau:

 • Chế tạo tương đối phức tạp.
 • Đòi hỏi độ chính xác cao.
 • Có nhiều tiếng ồn khi vận tốc lớn.
  Truyền động bánh răng được dùng rất nhiều trong các máy, từ đồng hồ. khí cụ cho đến các máy hạng nặng; có thể truyền công suất từ nhỏ đến lớn, vận tốc từ thấp đến cao. Muốn các bộ truyền làm việc được thì các bánh răng phải có các thông số cơ bản giống nhau.

1.2 Các thông số cơ bản của bánh răng

Bánh răng gồm có các thông số như sau: (Hình 8-2)

 • Vòng đỉnh:
  Là đường tròn đi qua đỉnh răng, đường kính ký hiệu là da.
 • Vòng đáy:
  Là đường tròn đi qua đáy răng, đường kính ký hiệu là dr.
 • Vòng chia:
  Là đường tròn để tính môđun của bánh răng, đường kính ký hiệu là d.

Hình 1.2

 • Số răng:
  Là tổng số răng của một bánh răng, ký hiệu là z.
 • Bước răng:
  Là độ dài cung giữa hai răng kề nhau tính trên vòng chia, bước răng ký hiệu là P1. Chu vi của vòng chia bảng:
  πd = Z. t
 • Modun: là tỷ số t/π, ký hiệu của modun là m.
  Ta có: d = m . Z

Hai bánh răng muốn ăn khớp được với nhau thì bước răng phải bằng nhau, nghĩa là môđun phải bằng nhau, bánh răng càng lớn thì số răng càng nhiều. Các kích thước kết cấu của bánh răng đều có liên quan đến modun. Do đó, môđun là tham số quan trọng của bánh răng. Modun của bánh răng được tiêu chuẩn hóa theo TCVN 2257-77.

-Chiều cao răng:

Là chiều cao tính từ đáy ràng đến đỉnh răng, ký hiệu là h. Chiều cao răng chia ra hai phần: Chiều cao đình lãng được lấy lừ vòng đỉnh đến vùng chia, ký hiệu bằng , thông thường lấy ha = m và chiều cao đáy răng, chiều cao đáy răng tính từ vòng đáy đến vòng chia ht = 1,25m. Ta có công thức của đường kính vòng đỉnh và vòng đáy của bánh răng trụ như sau:
da = d + 2ha = mZ + 2m = m(Z + 2)
df = d – 2ht = mZ – 2,5m = m(Z – 2,5)
Hình dạng của răng (prôfin) là đường cong, phần nhiều là đường thân khai của đường tròn. Vì kết cấu của bánh răng phức tạp nên bánh răng được vẽ theo quy ước của TCVN 13-78.

Bài viết liên quan