Abex All to Word Converter 3.2

GIỚI THIỆU

Abex All to Word Converter là một chương trình chuyển đổi tài liệu tốt nhất có thể chuyển đổi PDF, Office Excel, PowerPoint, RTF, HTML, TXT sang Word. Và nó được thiết kế để nhận các văn bản trong các tập tinhình ảnh như JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF, TIF, GIF, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX để có thể chỉnh sửa WordDOC, DOCX, docm.
Abex All to Word Converter hỗ trợ các ngôn ngữ như: tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Với Abex All to Word Converter, bạn có thể:
– Chuyển đổi PDF, RTF, PowerPoint, Excel, HTML, TXT, hình ảnh để có thể chỉnh sửa các tập tin Word.
– Bảo tồn văn bản gốc, hình ảnh, bảng biểu, bố trí, … sau khi chuyển đổi.
– Hỗ trợ MS Office 2003, 2007, 2010, 2013
– Hoàn toàn tương thích với Windows 7/8.
Abex All to Word Converter