Abex Excel to All Converter 3.2

GIỚI THIỆU

Abex Excel to All Converter là một công cụ thuận tiện và đơn giản để chuyển đổi Office Excel (XLS, XLSX, XLSM) sang Word (DOC, DOCX, DOCM), RTF, PDF, PowerPoint (PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, PPSM), HTML, văn bản tài liệu và định dạng hình ảnh như JPEG, JPG, BMP, PNG, PSD, TIFF, GIF, WMF, WMF, JP2, J2K, PCX vv. Đối với mỗi định dạng, nó cung cấp nhiều tùy chọn hữu ích để kiểm soát các chuyển đổi. Khi chuyển đổi sang PDF, phần mềm Adobe Acrobat và Reader không cần thiết. Abex Excel to All Converter sẽ giữ lại bố trí ban đầu của Excel Workbook. Tất cả các phiên bản MS Office được hỗ trợ, bao gồm MS Office 2003, 2007, 2010 và 2013.
Với Abex Excel to All Converter, bạn có thể:
– Chuyển đổi các tập tin MS Excel sang PDF, Word, PowerPoint, HTML, TXT, SWF, hình ảnh vv
– Giữ lại bố trí ban đầu của Excel workbook
– Chuyển đổi hàng loạt các tài liệu Excel, giúp nâng cao hiệu quả làm việc của bạn.
Các tính năng chính của Abex Excel to All Converter:
– Chuyển đổi Excel sang hình ảnh JPEG, JPG, BMP, PNG, TIFF, PSD, GIF, EMF, WMF, JP2, J2K và PCX.
– Chuyển đổi hàng loạt trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013 như XLS, XLSX, XLSM.
– Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt các tập tin tài liệu Excel trong một thời gian.
– Bạn có thể thêm toàn bộ thư mục và thư mục con để chuyển đổi.
– Bạn có thể kéo và thả các tài liệu được chuyển đổi trong Abex Excel to All Converter.
– Phần mềm hoàn toàn độc lập, Adobe Acrobat và Reader không cần thiết.
– Thiết lập mật khẩu để mã hóa và bảo vệ tạo tập tin PDF.
– Có khả năng chuyển đổi các mật khẩu để bảo vệ tập tin Excel.
– Giữ lại bố trí ban đầu của bảng tính Excel của bạn.
– Tạo các định dạng hình ảnh chất lượng cao từ tài liệu MS Excel.
– Hỗ trợ cài đặt kích thước cho các tập tin hình ảnh được tạo ra.
– Tùy chọn để thiết lập chất lượng hình ảnh JPEG.
– Tùy chọn để chuyển đổi Excel sang nhiều PowerPoint.
– Hỗ trợ lưu và tải các danh sách tập tin chuyển đổi.
– Hỗ trợ lưu các tập tin mục tiêu trong thư mục mã nguồn.
– Chuyển đổi hàng loạt các tài liệu Excel, giúp nâng cao hiệu quả làm việc của bạn.