Abex HTML to PDF Converter 3.2

GIỚI THIỆU

Abex HTML to PDF Converter là một ứng dụng chuyên nghiệp và dễ sử dụng được thiết kế để chuyển đổi một hoặc nhiều file HTML sang định dạng PDF mà vẫn giữ lại được nội dung ban đầu. Abex HTML to PDF Converter là phần mềm độc lập, không cần cài đặt Adobe Acrobat Reader. Abex HTML to PDF Converter nhanh chóng được tái tạo ra các tập tin HTML, HTM như đầy đủ các định dạng tập tin PDF.
Với Abex HTML to PDF Converter, bạn có thể:
– Chuyển đổi HTML, HTM sang tài liệu PDF.
– Chuyển đổi rất nhiều tập tin PDF cùng một lúc.
– Phần mềm độc lập, Adobe Acrobat và Reader không cần thiết.