Adobe Illustrator cho người dùng Photoshop.

5

Thời lượng 2 giờ 7 phút , trình độ cơ bản

Phần mềm sử dụng: Illustrator CS5

Nội dung :
Những bài này sẽ tập trung giới thiệu chương trình Adobe Illustrator cho những “tín đồ” Photoshop. Bước đầu bạn sẽ học những điểm khác biệt giữa hai dạng đồ họa vector và pixel. Tiếp theo, hãy dành chút thời gian để khám phá môi trường làm việc của Illustrator, tại sao nó khác môi trường làm việc của Photoshop và khác như thế nào? Sau nữa, bạn sẽ có những hiểu biết sơ khai về các đối tượng trong Illustrator và sẽ được tìm tòi về những công cụ trong Illustrator đã được dùng để tạo ra chúng. Từ đó ta sẽ tìm cách để tổ chức và quản lý đối tượng thành các nhóm và các lớp. Bạn cũng sẽ có cơ may “để mục sở thị” những công cụ, tính năng nâng cao của Illustrator bao gồm thẻ Pathfinder (dò tìm theo đường dẫn), thẻ Compound ( lồng ghép), masking (mặt nạ), và học cách làm chủ các hiệu ứng của Illustrator. Cuối cùng, bạn sẽ biết bằng cách nào để Photoshop và Illustrator có thể cùng làm việc với nhau(đồng bộ hóa dữ liệu) thông qua các “đối tượng  thông minh”. Sau khi hoàn thành các bài học trên, bạn đã đủ kiến thức để có thể tự mình tạo ra và xử lý các đối tượng trong Illustrator.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung từng bài

Thời lượng

01. Giới thiệu sơ lược

01:08

02. Phân biệt Pixel và Vector

06:07

03. Giới thiệu về môi trường làm việc của Illustrator.

10:25

04. Những đối tượng cơ bản và công cụ khoanh chọn đối tượng của Illustrator.

11:45

05. Các công cụ vẽ của Illustrator

10:09

06. Những bộ cọ vẽ của Illustrator

12:47

07. Tạo và quản lý nhóm đối tượng.

06:57

08. Giới thiệu chức năng compound paths – lồng ghép
09. Hiệu chỉnh các hình phẳng với thẻ Pathfinder.
10. Việc đánh chữ trong Illustrator
11. Tìm hiểu vể các lớp hình trong Illustrator
12. Tìm hiểu thẻ Masking ( mặt nạ) trong Illustrator.
13. So sánh các hiệu ứng với các bộ lọc
14. Xử lý file Illustrator trong môi trường Photoshop

04-20-2013 01-58-05 PM
04-20-2013 01-58-55 PM

40k/DVD

Leave a Reply