Home Uncategorized Aostsoft Image to Text OCR Converter 3.8.5

Aostsoft Image to Text OCR Converter 3.8.5

by yen_ty
22 views

GIỚI THIỆU

Aostsoft Image to Text OCR Converter là công cụ có thể trích xuất văn bản từ hình ảnh như JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, PSD, EMF, WMF, DCX, PCX, JP2, J2K vv, và chuyển đổi sang tài liệu TXT.
Các tính năng:
– Cung cấp giao diện thân thiện với người sử dụng
– Chuyển đổi hàng loạt nhiều hình ảnh để có thể chỉnh sửa các tập tin Text
– Hỗ trợ rất nhiều định dạng hình ảnh đầu vào như JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, PSD, EMF, WMF,DCX, PCX, JP2, J2K vv
– Hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh để có thể chỉnh sửa văn bản TXT
– Hỗ trợ chọn toàn bộ thư mục và thư mục con để chuyển đổi
– Hỗ trợ thêm các tập tin, thư mục bằng cách kéo và thả.
Aostsoft Image to Text OCR Converter

Bài viết liên quan