Aostsoft WMF to PDF Converter 3.8.5

GIỚI THIỆU

Aostsoft WMF to PDF Converter là một công cụ chuyển đổi PDF mạnh mẽ có thể chuyển đổi hàng loạt các tập tin định dạng WMF sang PDF mà vẫn giữ lại cách bố trí của các tập tin hình ảnh ban đầu WMF. Aostsoft WMF to PDF Converter là phần mềm độc lập, Adobe Acrobat Reader không cần thiết. Tốc độ chuyển đổi rất nhanh và dễ dàng để sử dụng mà không có bất kỳ yêu cầu kỹ thuật nào.
Aostsoft WMF to PDF Converter
Các tính năng chính:
– giao diện thân thiện với người sử dụng để chuyển đổi WMF sang PDF
– Hỗ trợ chuyển đổi nhiều WMF sang PDF
– Hỗ trợ chọn toàn bộ thư mục và thư mục con để chuyển đổi
– Hỗ trợ thêm các tập tin, thư mục bằng cách kéo và thả.
– Hỗ trợ kết hợp nhiều hình ảnh WMF sang PDF mà không làm mất đi cách bố trí ban đầu
– Hỗ trợ thiết lập mật khẩu PDF
– Hỗ trợ thiết lập bảo mật tài liệu PDF giống như in giấy phép in, sao chép, nội dung sửa đổi
– Hỗ trợ lưu các tập tin đầu ra trong cùng thư mục với tập tin nguồn.