ArabicPod101 – Learning Arabic

2215400042a3ccb79b03fb53416e99ff

ArabicPod101 – Learning Arabic

PDF Books + Audio CDs: Arabic MP3, 192 Kbps (2 channels) | 4.61 GB

Học tiếng Ả Rập với ArabicPod101! Không khô khan như các sách giáo khoa! Với ArabicPod101, bạn sẽ học tiếng Ả Rập với những bài học vui, thú vị  liên quan văn hóa giúp khơi gợi sự sáng tạo trong việc học ngôn ngữ của bạn.
Nếu bạn muốn du lịch, muốn tìm hiểu văn hóa các nước Ả Rập thì đây là bộ tài liệu quý giá để bạn bắt đầu hành trình khám phá các nước Ả Rập.

200k/2DVD

Leave a Reply