Bộ cài đặt, plugin và hướng dẫn mới nhất cho creo 2.0

Nếu bạn cần một bộ tài liệu để nghiên cứu phiên bản mới của proe này thì chọn 3 đĩa sau đây là đủ thời gian nghiên cứu và sẽ học được rất nhiều về phần mềm:
Phần mềm, Hướng dẫn, Tutorial: 30.000 vnd ( được đổi lại nếu có trục trặc về đĩa trong 3 ngày) .
Lưu ý:
Nếu bạn nào ở xa thì có thể chuyển tiền mình sẽ gởi link download trực tiếp bằng tài khoản Premimum download 1Gb trong vòng 1h đồng hồ. 
 
1 DVD file cài đặt creo 2.0 win32/win64   4Gb
1 DVD cho phần thiết kế khuôn Creo Expert Moldbase Extension ( EMX) 7.0
1 DVD phần Help Center tương tự như document ở NX. Catia , chính hãng nên đầy đủ các modul đi kèm.
 
Bộ cài đặt, plugin và hướng dẫn mới nhất cho creo 2.0
Bộ cài đặt, plugin và hướng dẫn mới nhất cho creo 2.0
Bộ cài đặt, plugin và hướng dẫn mới nhất cho creo 2.0
Ngoài ra nếu bạn muốn thành thạo nhanh hơn mà không muốn mất thời gian đọc từ đầu đến cuối thì mua thêm video hướng dẫn của phiên bản PRoe 5 khá đầy đủ.
Proengineer wildfire 5 video tutorial
Bộ cài đặt, plugin và hướng dẫn mới nhất cho creo 2.0
và phiên bản cũ hơn cũng rất giá trị:
3CD ( 50.000 vnd)   _ENGINEERING SOFTWARE SERIES VOLUME 5 PRO|ENGINEER WILDFIRE 3.0 M010 FULL 3 CD
Bộ cài đặt, plugin và hướng dẫn mới nhất cho creo 2.0
 
 

Price:  30.000 vnd/DVD