Bạn đã hiểu hết về quét biên dạng theo đường dẫn trong NX

Đây là những lệnh thiết kế  được dùng rất nhiều trong công việc, và nếu bạn không hiểu hoặc không nắm rõ hết những lệnh này thì có thể xem là bạn chưa phải là người thiết kế thực thụ, vậy lệnh này có phải chỉ đơn giản là chọn một tiết diện và một đường dẫn cho nó là xong.

Nếu hiểu vậy thì bạn mới dừng lại ở trình độ cơ bản, vậy đâu là ý nghĩa đầy đủ của lệnh này, tôi xin trình bày vắn tắt lệnh này như dưới đây:

Trong NX bạn có thể có nhiều tiết diện nhưng chỉ có tối đa ba đường dẫn, mỗi đường dẫn đóng vai trò khác nhau.

Nếu quét theo một đường nó là một hình khối đơn giản dựa theo tiết diện đó

sweep_guideref_2a

Nếu quét theo hai đường thì đường thứ hai sẽ kiểm soát hướng của tiết diện

sweep_guideref_2bsweep_guideref_2c

Nếu quét theo 3 đường thì đường thứ 3 sẽ là đường cắt của đối tượng

sweep_guideref_3c

 

Dưới đây là ví dụ thực tế:

Vẽ tiết diện để quét: rồi đến đường dẫn như hình

06-01-2014 3-45-49 PM 06-01-2014 3-46-14 PM 06-01-2014 3-46-48 PM 06-01-2014 3-47-00 PM 06-01-2014 3-47-47 PM

 

Dùng lệnh quét chọn tiết diện và đường dẫn ta được khối:

06-01-2014 3-47-58 PM 06-01-2014 3-48-17 PM 06-01-2014 3-48-54 PM

Tiếp theo ta vẽ tiết diện thứ hai (lấy mặt phác thảo nằm cuối đường dẫn)

06-01-2014 3-49-50 PM 06-01-2014 3-50-04 PM 06-01-2014 3-50-25 PM

 

 

Ta hiệu chỉnh lại swept và ở mục Section chọn vào nút add section.

06-01-2014 3-51-02 PM 06-01-2014 3-51-50 PM

 

Ở đây chú ý là vị trí các điểm mũi tên trên mỗi biên dạng, đó chính là điểm nối giữa hai biên dạng, do đó nếu chọn không đúng thì khối của bạn sẽ bị xoắn.

06-01-2014 3-52-52 PM 06-01-2014 3-53-18 PM

Vẽ đường dẫn thứ hai và hiệu chỉnh lại swept. add guide curve

06-01-2014 3-53-45 PM 06-01-2014 3-54-14 PM 06-01-2014 3-54-43 PM 06-01-2014 3-54-56 PM 06-01-2014 3-55-07 PM 06-01-2014 3-55-27 PM 06-01-2014 3-56-05 PM

 

Leave a Reply