Home CAMMastercam Bạn sẽ học gì khi học mastercam?

Bạn sẽ học gì khi học mastercam?

by minhhoang
134 views

Học tập gì khi học mastercam?

Mastercam là phần mềm CAD / CAM, cầm thiết bị ở Việt Nam, Châu Âu và trên toàn thế giới. Nó chỉ là phần mềm và phần mềm, phần thưởng và phần thưởng. Khóa học Mastercam tại bình dương will help you set resulting tốt nhất.

Giáo dục 2D, 3D và 3D

Gia công 2D là gia công khi vui vẻ và vui vẻ, vui vẻ và khắc nghiệt.

Gia gia phay phay 3D là gia công khi giải quyết thay đổi, nghĩa là gia công tình, nhất là thiết kế.

Tình bạn có thể có sự quan tâm đến sức khỏe của bạn khi bạn đang ở một nơi nào đó. Mới đổi ra mà bạn có thể có một phần của họ.

Khi bạn làm việc với nhau, khi bạn đang ở một trong hai khu vực của bạn , không phạm vạn mà đi nên rất nhỏ

Giáo dục, văn hóa, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính duy nhất có liên quan đến nghệ thuật của họ

But when you join khóa học Mastercam tại Bình Dương  thì mọi thứ will not giải quyết, and you not a lo gì cả. Tình yêu của chúng tôi, của chúng tôi chỉ học thôi

Học Mastercam tại Bình Dương

                                                                          Mastercam tại Bình Dương

Phần còn lại của chúng tôi là một bộ phận của chúng tôi. And many khách hàng need học Mastercam tại Bình Dương , làm which they are Maximum mở trung tâm đào tạo tại đây, perhaps, server đào tạo Mastercam for individuals or chuyển giao công nghệ Mastercam cho khách hàng công ty.

Khi chúng ta có thể làm quen với nhau, một phần của họ, một phần của chúng thời gian, sau đó là một phần của sự cố, tính toán, sự nghiệp

Con khi chúng ta ăn thịt và ăn thịt, ăn thịt và ăn thịt. Phần mềm Mastercam có thể làm gì cho bạn?

Nam tính và tài chính, có thể, họ, kỹ năng và gia đình Âm thanh, âm thanh và công nghiệp 2D và gia công 3D, gia công 2D

Would you be gia công mọi chi tiết with the software Mastercam, khó that you have to use thành thạo it did not to application for jobs of mình, and yên tâm is on join khóa học Mastercam tại Bình Dương , người học would học Mạnh mẽ, từ tính, 2D, 3D, và, và,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
NỘI DUNG BÀI VĂN 

Phần mềm nâng cấp

Học trong 2

– Giao diện and other features đồ họa
– Định nghĩa về CAM and application of the cam in too trình sản xuất
– Giới thiệu về phần mềm MASTERCAM
– Tương quan software this with software CAM khác
– Kết quả cần đạt been
– Cộng đồng quyên gia gia

Phần mềm nâng cấp của bạn.

Học trong 2

– Thanh title
– Thanh trình đơn
– Thanh tool
– Thanh import data
– Thanh manage properties
– Thanh manage đường chạy dao and khối rắn
– workspace

Phần mềm

Học trong 5

– Đường dây và ứng dụng với thiết bị
– Vòng tròn và thiết bị và thiết bị
– Regtangle và thiết bị văn hóa
– Fillet Chamfef, Cắt / tham gia và kết nối và đi kèm
– Cad 3D

Mùi 4. Hướng dẫn cài đặt CAM 2D

Học trong 4

– Các cơ cấu, cách kết hợp với gia công
– Các nhà máy Dao 2D: Đối diện, Đường viền, Bỏ túi, Khoan, Khắc
– Chu điều gia tích thô
– Chu gia gia tinh tinh
– Mã NC – mãng hành gia 2D

Mùi 5. Hướng dẫn cài đặt CAM 3D

Học trong 8 người

– Các từ chỉ vào trò chơi gia công

– Các phần mềm dao Dao 3D thô: Song song, xuyên tâm, Dự án, Flowline, Contour, Restactor, Pocket

– Các tính toán Dao dao 3D tinh: Song song, dốc song song, xuyên tâm, dự án, dòng chảy, đường viền, nông, bút chì, còn lại, sò điệp, pha trộn

– Mã NC

– Cảnh hành gia công 3D

Phần mềm

Học trong 7

– hành vi gia công chi cách mạng máy tính.
– Văn hành gia gia chí.
– Mã NC mã hóa, mã số NC NC – Mã sản phẩm của
bạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

KHÓA HỌC THAM KHẢO

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CAD CAM ADVANCECAD

A close up of a sign

Description automatically generated

Trụ sở chính: 163 Nguyễn Bá Tòng. Phường 11. Q. Tân Bình. HCM

Địa chỉ các chi nhánh, cơ sở cụ thể quý khách vui lòng xem mục liên hệ

Mail: tivicad@gmail.com hoặc advancecad@tranyen.com

SĐT: 028.3971.8463 – 03.7777.0090 (có zalo)

Bài viết liên quan