Home Chuyên ngành BẢN VẼ PHÁC CHI TIẾT TRONG VẼ KĨ THUẬT

BẢN VẼ PHÁC CHI TIẾT TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
513 views

1 .Nội dung của bản vẽ phác chi tiết

• Bản vẽ phác chi tiết là bản vẽ chi tiết có tính chất tạm thời được dùng trong thiết kế và sửa chữa. Bản vẽ phác là tài liệu đầu tiên để lập bản vẽ khác.
• Bản vẽ phác được vẽ bằng tay (không cần dùng đến dụng cụ vẽ), không cần theo tỷ lệ một cách chính xác. Các kích thước của hình vẽ được ước lượng bằng mắt, nhưng phải giữ được sự cân đối và tỷ lệ giữa các kích thước. Bản vẽ phác thường được vẽ trên giấy kẻ ô vuông, giấy kẻ ô ly hoặc giấy thường.

• Bản vẽ phác phải đạt được các yêu cầu của một bán vẽ.
• Phải có các hình biểu diễn thể hiện một cách đầy dù và chính xác hình dạng và kết cấu của chi tiết được biểu điển.
• Phải có toàn bộ kích thước cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.
• Phải có các ký hiệu như độ nhẵn bề mặt, sai lệch giới hạn kích thước, sai lệch hình dạng, vị trí bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác thể hiện chất lượng của chi tiết.

2. Cách lập bản vẽ phác

• Để lặp bản vẽ phác chi tiết, trước hết phải nghiên cứu chi tiết đó và đọc các tài liệu kỹ thuật có liên quan. Phải hiểu rõ tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo chi tiết, công dụng của chi tiết và quy trình công nghệ để gia công…
• Lập bản vẽ chi tiết phải tuân theo các trình tự như sau:
Ví dụ: Lập bản vẽ phác “Giá đỡ trục” (Hình 1.1)

Hình 1.1

Bước 1: Bố trí hình biểu diễn. (Hình 1.2)

Căn cứ theo độ lớn của chi tiết và số lượng hình biểu diễn để chọn khổ giấy và bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục, đường tâm của chi tiết.

Hình 1.2

Bước 2: Vẽ mờ. (Hình 1.3)

Dựa vào sự phân tích hình khối, lần lượt vẽ từng phần của chi tiết. Nên vẽ các đường bao của hình dạng ngoài trước, sau đến các đường bao của chi tiết rồi vẽ các hình cắt, mặt cắt… Tất cả các đường nét đều vẽ bằng nét liền mảnh.

Hình 1.3

Bước 3: Tô đậm. (Hình 1.4)

Trước khi tô đậm bản vẽ, cần kiểm tra những chỗ sai sót trong bước vẽ mờ. Dùng bút chì loại cứng để kẻ các đường gạch gạch của các mặt cắt, kẻ các đường gióng và đường kích thước. Dùng bút chì loại mềm tô đậm các đường bao (nét cơ bản, nét đứt…).

Hình 1.4

Bước 4: Ghi kích thước và các ghi chú. (Hình 1.5)

Hình 1.5

Kích thước được đo trực tiếp trên chi tiết (khi cán có thể tính toán để xác định) và ghi vào bản vẽ kể cả sai lệch giới hạn kích thước. Ghi các ký hiệu độ nhám bề mặt, sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt…; viết các yêu cầu kỹ thuật và ghi nội dung khung tên… Cuối cùng kiểm tra và sửa chữa bản vẽ.

Bài viết liên quan