Bộ 2DVD hướng dẫn thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh Topsolid Wood

Thay vì phải hướng dẫn thông qua từng lệnh đơn, riêng biệt thì hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn thông qua thiết kế 1 cabinet và một hệ thông nội thất hoàn chỉnh, Hướng dẫn khá đầy đủ và chi tiết gồm:
Thiết kế các tấm mặt trên, các tấm mặt bên, các tấm lưng, bản lề, …
Thông tin DVD:
Thời lượng 7 giờ 45 phút
Dung lượng 5 Gb

hoanchinhtoplis
  Giá: 180.000 vnd
Thông tin cụ thể trong hướng dẫn:
wood

Leave a Reply