Bộ catalogue phụ tùng đầy đủ của mercedes Mercedes-Benz WIS / ASRA 04.2013 (FULL Version)

Mercedes-Benz WIS / ASRA 04.2013 [2013] (FULL Version) | 13.64 GB

Mô tả: Mercedes-Benz WIS / ASRA Thông tin cơ sở sửa chữa xe ô tô, xe tải, xe buýt Mercedes-Benz cho các thị trường châu Âu và Mỹ.
Mục đích WIS net DaimlerChrysler AG là cải thiện sự sẵn có điện tử và lợi ích của các tài liệu hội thảo (ví dụ như sửa chữa, bảo trì, dữ liệu cơ bản, sơ đồ hệ thống dây điện và một phần cũng như tài liệu) của Mercedes-Benz và các sản phẩm thông minh bằng cách tối ưu hóa truy cập và trình bày. WIS net cũng cung cấp tích hợp cho các khu vực lân cận như công việc ví dụ như định nghĩa của các đơn vị làm việc và tỷ lệ các phụ tùng sử dụng ASRA, và thiệt hại mã hóa trên một máy trạm.
Mercedes Benz WIS EWA NET
Các tiêu chí sau đây đã được xem xét:
* Hệ thống thông tin điện tử hiện đại để thay thế các microfilm và phương tiện giấy.
* Tìm kiếm tài liệu nhanh hơn và màn hình hiển thị. Mercedes Benz WIS EWA NET
* Đơn giản hóa tìm kiếm tài liệu Mercedes Benz WIS EWA NET
* Đơn giản hoạt động hệ thống. trong Mercedes Benz WIS EWA NET
* Tùy chọn truy cập vào dữ liệu xe cụ thể (xe Datacard của hệ thống EPC).
* Tài liệu xe cụ thể việc tìm kiếm. trong Mercedes Benz WIS EWA NET
* Đơn giản hoá giải quyết bảo hành bằng cách tích hợp các thiệt hại mã hóa trong WIS.
* Truy cập Tài liệu sử dụng số hoạt động trong Mercedes Benz WIS EWA NET
* Định nghĩa của đơn vị công tác hoặc giá căn hộ sử dụng ASRA trong Mercedes Benz WIS EWA NET
 

300k/4DVD

Leave a Reply