Bộ đĩa DVD cài đặt, documentation và database engineering có moldwizard NX8.5

Một số tính năng chính của NX8.5 đã được thể hiện ở đây:a

Bộ đĩa cho NX8.5 gồm:
+ File cài đặt NX 8.5
+ File Documentation
+ NX8.5 Database Engineering gồm :
1. NX8.5 Mold Wizard Engineering DataBase
2. NX8.5 Die Design Engineering Database
3. NX8.5 Die Wizard (EDW) Engineering Database
4. NX8.5 Progressive Die Wizard (PDW) Engineering Database
Thêm nữa là nếu bạn nào muốn học video cho phần mềm NX thì có thể mua thêm bộ video đào tạo NX6 để nghiên cứu thêm và áp dụng cho các phiên bản NX cao hơn, không khác nhau nhiều lắm vì chỉ đi chính vào các phần cơ bản nên chưa thể nhận ra sự khác nhau nhiều giữa các phiên bản này.
Đồng thời nếu bạn nào ở xa thì có thể chuyển tiền mình sẽ gởi link download trực tiếp bằng tài khoản Premimum
 
Một số nội dung trong file hướng dẫn Cast:

Bộ đĩa DVD cài đặt, documentation và database engineering có moldwizard NX8.5Bộ đĩa DVD cài đặt, documentation và database engineering có moldwizard NX8.5Bộ đĩa DVD cài đặt, documentation và database engineering có moldwizard NX8.5
 

Tks!