Bộ file cài đặt và hướng dẫn chính hãng cho CATIA PLM Express V6 R2013

Dassault Systemes CATIA PLM Express V6 R2013 DVD ISO(Oct 02)
Dassault Systemes CATIA PLM Express V6 R2013 DVD ISO-SSQ | 12.1GB

Bộ này gồm file cài gồm các tài liệu hướng dẫn sẵn các bạn chỉ làm theo, tuy nhiên cài đặt khá khó. Và File tài liệu hướng dẫn documentation chính hãng hướng dẫn đầy đủ chức năng của phần mềm.

Thông tin chính:

CATIA PLM Express offers:
A collaborative solution to leverage teamwork design
A smart configurator solution tailored specifically for your industrial processes – take only what you really need
A quick-start package for a smooth deployment in less than 10 days
A fast path to rapidly ramp up to a complete PLM solution
A working Windows® and Office® environment you are already familiar with

100.000 vnd/bộ 3DVD

 

One Response

Leave a Reply