Bộ phần mềm tùy biến giao diện solidworks 2013

tuybiensw

                                                                         Giá : 50.000vnđ

CADSharp – Automating SolidWorks with VBA (2013) | 1.65 GB

Có thể hiểu đây là gói phần mềm dùng để tùy biến giao diện chương trình phần mềm solidworks theo yêu cầu của công ty bạn hoặc theo những modul mà bạn thường sử dụng.
Đã bao giờ muốn để tự động hóa một số hoặc tất cả các công việc SolidWorks của bạn? CADSharp.com cung cấp hướng dẫn đào tạo người mới bắt đầu thân thiện nhưng trong sâu cho việc học tập các API SolidWorks.
Thư viện vĩ mô của chúng tôi có hơn 200 macro ví dụ để giúp bạn tìm hiểu các API SolidWorks nhanh hơn. Bạn sẽ không tìm thấy những ví dụ trong Trợ giúp API, trong bất kỳ cuốn sách, hoặc trong bất kỳ diễn đàn, họ được độc quyền cho CADSharp.

Leave a Reply