Bộ video hướng dẫn gia công phay nâng cao cho TopsolidCam

Hướng dẫn nâng cao tập trung vào các lệnh tùy chỉnh chỉnh sửa thông số gia công như tạo dụng cụ cắt, đài dao theo thông số của công ty bạn, hiệu chỉnh đường ăn dao như đường vào giao, thoát dao, thậm chí là xén đường chạy dao để tiết kiệm thời gian gia công, xuất post processor khi gia công, hiệu chỉnh góc khoan, phay pocket hướng kính, định vị trí lại cho sản phẩm khi gia công, lựa chọn dao phù hợp để gia công, hơn nữa sẽ có một video hướng dẫn gia công hoàn chình cho một sản phẩm hoàn chỉnh.
Thông tin DVD:
Thời lượng 3 giờ 50 phút
Dung lượng 2 Gb
dvdgcongphay

Giá: 150.000 vnd

Thông tin cụ thể trong hướng dẫn:
adv mill

Leave a Reply