Home Hướng dẫnHD Ansys Các bước mô hình hóa cấu trúc của ansys

Các bước mô hình hóa cấu trúc của ansys

by admin
15 views

ANSYS solid model
1.Mô hình hóa câu trúc.
ANSYS® cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ cho việc mô hình hóa cấu trúc. Một mô hình có thể được xây dựng bằng cách kết hợp nhiều phương pháp khác nhau.
Mục đích chính của việc tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là mô phỏng sự ứng xử của vật liệu trong thực tế thông qua mô hình toán học. Mô hình này bao gồm các nút, phần tử, vật liệu, các hằng số hình học, các điều kiện biên và các đặc trưng khác.
“Mô hình hình học” chỉ có nghĩa là xây dựng về mặt hình học.
2.Các bước chính trong việc mô hình hóa.
– Xác định mục tiêu: bao gồm dạng bài toán, loại phần tử và lưới chia.
– Thiết lập mặt phẳng làm việc.
– Tạo các đối tượng hình học thông qua các lệnh hình học và phép toán của ANSYS®.
– Xác định hệ trục tọa độ thích hợp.
– Xây dựng mô hình theo cách tiếp cận từ dưới lên.
– Sử dụng các phép toán Boolean để kết hợp các đối tượng hình học.
– Xác định các đặc trưng phần tử.
-Xác định mật độ lưới chia thích hợp.
– Xây dựng nút và phần tử thông qua công cụ tạo lưới.
– Thêm các đặc trưng: các phần tử tiếp xúc, ràng buộc giữa các bậc tự do, v.v

Bài viết liên quan

Leave a Comment