Home CAD/CAMAutocad Các cách vẽ đường thẳng trên autocad 2018

Các cách vẽ đường thẳng trên autocad 2018

by tuan_tranyen
272 views

Vẽ đường thẳng
Bạn có thể vẽ một đường thẳng được xác định bằng điểm đầu và điểm cuối
bằng công cụ Line. Tuy nhiên, có nhiều cách để xác định điểm đầu và điểm cuối của đường thẳng. Những cách này được làm rõ trong các ví dụ sau đây.

Ví dụ 1 (Sử dụng hệ tọa độ tuyệt đối)
Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo những đường thẳng bằng cách xác định điểm trong hệ tọa độ tuyệt đối. Trong hệ thống này, bạn xác định các điểm với tham chiếu tới gốc (0,0). Một điểm sẽ được xác định bằng cách nhập tọa độ X và Y của nó được phân tách bởi dấu phẩy, như mô tả trong hình dưới.

Nhấp vào Zoom>Zoom All trên Navigation Bar; toàn bộ phạm vi trong
cửa sổ đồ họa sẽ được hiển thị.

• Tắt Grid Display bằng cách nhấn F7.
• Nhấp vào nút Customization trên thanh trạng thái, và sau đó chọn
Dynamic Input từ xổ ra. Thao tác này hiển thị biểu tượng Dynamic
Input trên thanh trạng thái.

• Tắt biểu tượng Dynamic Input. Bạn sẽ học về Dynamic Input sau
chương này.

• Để vẽ đường thẳng, nhấp Home>Draw>Line trên ribbon, hoặc
nhập LINE hoặc L vào dòng lệnh.
• Nhập 50, 50 và nhấn ENTER.
• Nhập 150, 150 và nhấn ENTER
• Nhập 150, 100 và nhấn ENTER
• Nhập 50, 100 và nhấn ENTER
• Chọn Close từ dòng lệnh. Thao tác này tạo một hình chữ nhật, như
hình dưới.

• Nhấp Save trên Quick Access Toolbar.

• Lưu với tên Line-example.dwg.
• Đóng file.

Ví dụ 2 (sử dụng hệ tọa độ tương đối)
Trong ví dụ này, bạn sẽ vẽ những đường thẳng việc xác định điểm cuối của nó
trong hệ tọa độ tương đối. Trong hệ tọa độ tương đối, bạn xác định vị trí của
điểm với tham chiếu tới điểm trước nó. Cho những mục đích này, kí hiệu ‘@’
được sử dụng trước những tọa độ điểm. Kí hiệu này có nghĩa rằng giá trị tọa độ
được xác định trong mối tương quan với điểm trước đó.

34
cachdung.com – ungdungmaytinh.com
Trung tâm ADVANCE CAD
• Nhấp vào New trên Quick Access Toolbar.

• Chọn mẫu tạm thời acadISO-Named Plot Styles. Nhấp Open.
• Nhập vào Z trong dòng lệnh để kích hoạt lệnh ZOOM.
• Nhấp vào lựa chọn All trong dòng lệnh. Thao tác này hiển thị toàn bộ
vùng trong cửa sổ đồ họa.
• Tắt biểu tượng Grid trên thanh trạng thái.

• Tắt chế độ Dynamic Input, nếu nó đang kích hoạt.
• Nhấp vào Home > Draw > Line trên ribbon, hoặc nhập LINE hoặc
L vào dòng lệnh.
• Nhập 100,100 và nhấn ENTER. Thao tác này xác định điểm đầu tiên
của đường thẳng.
• Nhập @50,0 và nhấn ENTER.
• Nhập @0,20 và nhấn ENTER.
• Nhập @100,0 và nhấn ENTER.
• Nhập @0,-20 và nhấn ENTER.
• Nhập @50,0 và nhấn ENTER.
• Nhập @0,120 và nhấn ENTER.
• Nhập @-50,0 và nhấn ENTER.
• Nhập @0,-20 và nhấn ENTER.
• Nhập @-100,0 và nhấn ENTER.
• Nhập @0,20 và nhấn ENTER.
• Nhập @-50,0 và nhấn ENTER.
• Chọn Close từ dòng lệnh.
cachdung.com
• Lưu file với tên như Line-example2.dwg.
• Đóng file

Bài viết liên quan