Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Các chế độ hiển thị và hình chiếu trong Jdpaint

Các chế độ hiển thị và hình chiếu trong Jdpaint

by admin
140 views

Trong jdpaint có chế độ hiển thị 2D và 3D, trong chế độ 2D thì chi tiết thường thể hiện hình chiếu trên mặt OXY,

11-12-2013 2-23-08 PM

Còn hiển thị 3D sẽ gồm các chế độ khung dây, hiển thị theo biên dạng ( boundary) và cuối cùng là chế độ shade như bên dưới.

 

 

11-12-2013 2-20-54 PM

Khi xem đối tượng thì bạn có thể chọn các hướng nhìn tùy thích, và chủ yếu là các hướng nhìn từ trên, hướng nhìn chiếu cạnh, hướng chiếu bằng, và hình chiếu trục đo.

11-12-2013 2-22-21 PM

Bài viết liên quan

Leave a Comment