Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Các công cụ Đo trong thiết kế ngược Rapidform

Các công cụ Đo trong thiết kế ngược Rapidform

by phuong_adv
104 views

Đo khoảng cách (Measure Distance)
Nhấn vào núthx1  (Measure) trên thanh công cụ.
a) Đo trên lưới (On Mesh)
Hiển thị dữ liệu lưới và chọn một điểm trên lưới và chọn Top Ref.Plane.

hx2

b) Đo trên mô hình rắn (On Solid Body)
Chọn hai mặt của khối rắn

hx3

2.8.2 Đo bán kính (Measure Radius)
Nhấn vào nút  Radius trên thanh công cụ

Đo trên lưới (On Mesh)
Chọn ba điểm trên lưới.

hx4

b) Đo trên khối  rắn (On Solid Body)
Chọn một cạnh trên khối rắn.

hx5
Chọn một mặt trên khối rắn.
hx6

Bài viết liên quan

Leave a Comment