Home Hướng dẫnArtcam Các kí hiệu bắt điểm trong artcam Pro

Các kí hiệu bắt điểm trong artcam Pro

by admin
30 views

Khi vẽ vector với artcam thường rất khó bắt điểm theo cách bạn mong muốn, do đó khi thiết kế bạn có thể dùng cách nhập kích thước chính xác cho đối tượng bạn muốn vẽ như tọa độ tâm đường tròn, tọa độ điểm đầu điểm cuổi của đường,..
Cũng có một cách tối ưu và thường dùng đó là bật các chế độ snap grids, bạn vào view chọn chế độ này và tick vào 2 ô của nó, sau đó nhập khoảng cách cho mỗi lưới, nhập giá trị lưới là giá trị thấp nhất trong hình vẽ của bạn, ví dụ như các giá trị kích thước của bạn đều là bội số của 5 thì bạn nhập giá trị này là 5.
02-04-2014 9-38-34 SA

02-04-2014 9-39-23 SA

Còn khi sử dụng trực tiếp chuột bạn vẫn có thể bắt điểm cho vector mặc dù nó không đa dạng như autocad nhưng nếu biết cách thì vẫn sử dụng tốt và không gặp vấn đề gì.
Khi rê chuột vào đối tượng và bạn thấy các biểu tượng trỏ chuột thay đổi như bên dưới thì tương ứng với chế độ bắt điểm của nó.

02-04-2014 9-41-58 SA

Bài viết liên quan

Leave a Comment