Home Hướng dẫnHD Ansys Các kiểu tính toán nhiệt trong phần mềm ansys

Các kiểu tính toán nhiệt trong phần mềm ansys

by admin
40 views

ansys
Các kiểu tính toán nhiệt (Types of Thermal Analysis).
Tính toán nhiệt ở trạng thái ổn định (steady-state thermal analysis), xác định sự phân bố nhiệt độ và các đại lượng nhiệt khác dưới điều kiện tải trọng ổn định (steady-state loading condition).
Tính toán nhiệt ở trạng thái chuyển tiếp (transient thermal analysis)’, xác định sự phân bố nhiệt độ và các đại lượng nhiệt khác trong điều kiện biến thiên theo thời gian (vary over a period of time).
Tính toán trường cặp đôi (Coupled-Field Analysis) ví dụ như: nhiệt-cấu trúc (thermal- structural) và từ – nhiệt (magnetic-thermal)… Tính toán cặp đôi thì dùng các phần tử cặp đôi.

Bài viết liên quan

Leave a Comment