Các lệnh 3d trong thiết kế phù điêu jdpaint

Lệnh quét theo đường dẫn thường dùng để làm khung, chỉ  cần tiết diện hợp lý thì hình dạng khung sẽ sắc sảo và đúng ý mà bạn muốn thiết kế, khi dùng lệnh này bạn cần chọn một tiết diện và một đường dẫn, hoặc một tiết diện và hai đường dẫn. Bạn có thể cho nó quét theo dạng rotate (tiết diện luôn vuông góc với đường dẫn) hoặc quét theo dạng parallel là tiết diện đi liên tục theo đường dẫn với hướng không đổi).

1-15-2014 9-49-24 PM

Bạn xem video để hiểu rõ hơn:

Tiết diện quá lớn làm hình quét không chính xác.

 

Sau khi hiệu chỉnh lại tiết diện:

 

Leave a Reply