Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- FOLD-UNFOLD TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- FOLD-UNFOLD TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
29 views

1 .Fold:

 • Lệnh dùng để tạo cong tấm
 • Để vào lệnh các bạn có thể chọn
 • trên thanh công cụ của Solidwork hay các bạn có thể vào Menu > Insert > Sheet metal > Fold.
 • Khi chọn vào ta được bảng Fold:
 • Fixed face: chọn mặt phẳng cố định
 • Bends to Fold: chọn góc làm cong so với mặt phẳng cố định
 • Collect All Bends: chúng ta có thể chọn nhanh tất cả các góc bằng cách chọn vào Collect All Bends

Chi tiết trước và sau khi tạo cong

2. Unfold:

 • Lệnh dùng để tạo phẳng tấm
 • Để vào lệnh các bạn có thể chọn
 • trên thanh công cụ của Solidwork hay các bạn có thể vào Menu > Insert > Sheet metal > Unfold.
 • Khi chọn vào ta được bảng Unfold:
 • Fixed face: chọn mặt phẳng có định
 • Bends to Unfold: chọn góc làm phẳng so với mặt phẳng cố định
 • Collect All Bends: chúng ta có thể chọn nhanh tất cả các góc bằng cách chọn vào Collect All Bends

-Áp dụng Unfold và Fold để cắt lỗ ngay góc uốn của chi tiết
– Chúng ta có chi tiết bên dưới. Dùng lệnh Extruded Cut nếu để chi tiết như vậy thì khó có thể cắt biên dạng hình tròn đúng được

 • Đầu tiên chúng ta có chi tiết như hình, các bạn có thể tạo ra với kích thước bất kì
 • Đầu tiên các bạn chọn vào lệnh Unfold trên thanh công cụ Sheet metal.
 • Bảng Unfold hiện lên
  ở đây các bạn chọn Fixed face là mặt phẳng 1, nằm ngang
  BaseBend1: các bạn chọn cung bo tròn của chi tiết.
  Với những chi tiết các bạn cũng có thể chọn để chọn

để chọn tất cả các góc có liên quan.

 • Nhấp Ok các bạn sẽ được chi tiết đã được trải phẳng.
 • Bây giờ chúng ta sẽ cắt ngay góc bo của chi tiết
 • Các bạn tạo 1 Sketch mới trên mặt phẳng trên của chi tiết.

Các bạn lệnh Extruded Cut

trên thanh công cụ Features.
Bảng Cut-Extrude hiện lên
Ở mục Direction 1 các bạn chọn Through All để chọn cắt hết biên dạng của chi tiết.

 • Bây giờ các bạn cần trả chi tiết trở về nguyên trạng của chi tiết.
 • Các bạn chọn vào lệnh Fold trên thanh công cụ Sheet Metal.
 • Giống như Unfold các bạn cũng chọn các mặt phẳng tương tự:
 • Fixed face: là mặt phẳng lớn nằm ngang.
 • Bend to Fold các bạn chọn góc chấn của chi tiết
 • Nhấn Ok chúng ta sẽ chi tiết như hình.
          

Áp dụng 2 chức năng này trên Solidworks cũng giống như thực tế bên ngoài các bạn làm, chúng ta cần trải phẳng 1 tấm nào đó ra rồi mới cắt biên dạng tròn được, như thế chi tiết mới chính xác được.

Bài viết liên quan