Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- BASE FLANGE/TAB- EXTRUDED CUT TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- BASE FLANGE/TAB- EXTRUDED CUT TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
308 views

1 .Base Flange/Tab

 • Lệnh Base Flange/Tab dùng để tạo chiều sâu cho tấm kim loại

Khối được tạo ra bằng lệnh Base

 • Để chọn các bạn có thể nhấp vào biểu tượng
 • trên thanh công cụ hoặc chọn theo đường dẫn Menu > Insert > Sheet Metal > Base Flange/Tab.
 • Trước khi sử dụng lệnh các bạn cần tạo 1 bả vẽ Sketch để làm đường dẫn sau đó mới chọn lệnh.
 • Vd: các bạn chọn 1 mặt phẳng bắt kì

Vẽ 1 Sketch với các kích thước sau đây

 • Các bạn chọn vào lệnh Base Flange/Tab để tạo biên dạng tấm
  • Bảng Base Flang/Tab hiện lên
 • Direction 1: Tạo tấm theo phương thứ nhất.
 • Blind: tạo chiều dài tấm với kích thước cho trước
 • Up to Vertex: tạo tấm tới 1  điểm
 • Up to Surface: tạo tấm tới 1 mặt phẳng được chọn
 • Offset From Surface: tạo tấm tới 1 mặt phẳng được chọn nhưng có kích thước hở so với mp đó
 • Mid Plane: đùng tấm ra 2 bên của Sketch với kích thước chia đôi
  • Direction 2: tạo tấm theo phương thứ 2, các giá trị trên direction 2 giống như direction 1.
  • Sheet Metal Gauges: tạo tấm theo tiêu chuẩn cho trước
  • Sheet Metal Parameter: đặt các giá trị cho tấm
 • Bề dày của tấm:
 • Reverse direction: thay đổi hướng đúng
 • góc lượng cho tấm tại những chỗ giao nhau giữa hai tấm khác mặt phẳng vì trên thực tế thì không có tấm nào không có góc lượng và góc lượng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào máy và yêu cầu:

-Bend Allowance: điều  chỉnh thông số góc lượng

K-Factor: hệ số dãn nở của lim loại

-Các bạn khai báo như sau:

 • End Condition = Blind
 • (Depth) = 9.5”
 • Use gauge table = On
 • Gauge table = ALUMINUM
 • Gauge 20, R=0.118

-Chúng ta có 1 tấm kim loại được tạo thành

Click

để kết thúc lệnh

2. Lệnh: Extruded Cut

         Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho trước bằng cách cắt thẳng theo phương vuông góc với mặt phác thảo. Lệnh này được thực hiện trên các đối tượng 3D.

Các chế độ cắt cần quan tâm:

+ Blind : cắt theo một phía kể từ mặt phác thảo.

+ Mid plan : Cắt về hai phía mặt phác thảo.

+ Through All : Cắt xuyên thủng đối tượng.

Lệnh này cũng được dùng để cắt biên dạng trong modul Sheet Metal

Bài viết liên quan