Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- BREAK- CORNERS/CORNER- TRIM TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- BREAK- CORNERS/CORNER- TRIM TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
163 views

-Lệnh Break -Corners dùng để vát góc( hay làm tròn góc).

+Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng 

trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Break-Corners.

+Các bước thực hiện: chọn vào lệnh

, bảng Break Conrner hiện lên.

+Chọn đối tượng cần bo tròn hay vát cạnh:

+Tùy chỉnh vát cạnh cho chi tiết:

+Nhập kích thước vát cạnh góc 450

+Tùy chỉnh bo tròn cho chi tiết:

+Giá trị góc bo:

-Với lệnh Conrner-Trim :  chúng ta có thể cắt ở các bên dạng góc uốn như bình thường.

+Chúng ta có chi tiết như hình với các góc kép chặt, bây giờ chúng ta tiến hành trim chi tiết.

1 .Đầu tiên các bạn cần trải phẳng chi tiết ra.

Các bạn chọn vào:

2. Các bạ chọn vào lệnh Conrner-Trim theo đường dẫn Insert > sheet metal >

Conrner-Trim, bảng Conrner-Trim hiện lên

3. Sau đó trong ô Relief Options  chúng ta chọn các điểm như trên hình

4. Ở mục relief chúng ta có thể chọn các biên dạng cắt

Circular: hình tròn

Square: hình vuông

5. Ngoài ra  ở phần Break Corner Options các bạn có thể chọn thêm các cạnh cắt khác, ở đây các bạn chọn vào mặt phẳng trên của chi tiết.

-Các bạn có thể chọn kiểu vát cạnh hay bo tròn

-Bằng cách nhấp bỏ chọn các điểm ở phần Relief Options, thì phần mềm sẽ tự hiểu là những điểm đó thực hiện các lệnh giống như ở mục Break Corner Options

-Các bạn chọn vào các điểm đã chọn và nhấn Delete

Bài viết liên quan