Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL -CLOSE CONRNE -JOG TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL -CLOSE CONRNE -JOG TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
201 views

1 .Close Corne:

  • Lệnh Close Corne dùng để chèn đầy góc cho tấm kim loại.
  • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Close Corne.
  • Chúng ta có chi tiết như hình:

Các bước thực hiện

1 .Các bạn chọn vào lệnh Close Corne. Bảng Closed Corner hiện lên

  • Faces to Extend : mặt phẳng giới hạn:
  • Faces to Match:
  • Dạng chèn đầy và giá trị của nó:

2. Chúng ta chọn các giá trị như hình, sau đó nhấn OK để kết thúc lệnh:

Với chi tiết này các bạn cũng làm tương tự

2. Jog:

  • Lệnh Jog dùng để chấn tấm kim loại đồng thời tạo góc năng cho tấm.
  • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal >Jog

Các bước thực hiện:

1 .Các bạn phải có 1 biên dạng tấm đã tạo sẵn rùi

2. Tiếp theo các bạn cần phác thảo đường chấn cho tấm.
Các bạn chọn mp trên của chi tiết làm mặt phác thảo. các bạn phác thảo biên dạng như hình.

3. Các bạn chọn vào lệnh Jog bảng Jog hiện lên
ở mục Selections các bạn chọn mặt trên của chi tiết

4. Các bạn thiết lập các thông số theo yêu cầu và nhấn Ok kết thúc lệnh

Bài viết liên quan