Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- FLATEN TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL- FLATEN TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
159 views

1 .Flaten:

-Lệnh Sketched Bend dùng để trải phẳng hoàn toàn 1 tấm.

-Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng

trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Flaten.

-Đầu tiên các bạn chọn vào lệnh Flaten.

-Phần mềm tự động trải phẳng các góc bo của tấm.

-Và đồng thời trên góc phải phía trên màng màng hình của bạn có biểu tượng Flaten.

-Khi không muốn trải phẳng nữa các bạn có thể nhấp vào biểu tượng đó để xóa trải phằng.

-Các bạn cũng có thể làm cách khác để trải phẳng tấm với cùng lệnh Flaten

+Đầu tiên các bạn di chuyển chuột vào thanh parameters, chọn và nhấp chuột phải vào


Flat – Pattern 2 chọn Unsuppress.

+Khi không muốn trải phải các bạn chọn lại Suppress

Bài viết liên quan