Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL -HEM TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL -HEM TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
296 views

1 .Lệnh Hem:

 • Lệnh Hem dùng để chèn đường viền cho những cạnh chỉ định.
 • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal.
 • Các bạn chọn vào lệnh Hem, bảng Hem hiện lên
 • Edges: chọn biên dạng chèn dường viền
 • Chọn đường viền:
 • Thay đổi hướng tạo đường viền:
 • Edit hem width: điều chỉnh biên dạng chèn Hem. Khi các bạn chọ vào Edit hem Width thì hộp thoại Profile Sketch.
 • Tạo đường viền có biên dạng trùng với tiếp tuyến của cung tròn:
 • Tạo đường viền có biên dạng trùng với điếm đầu của cung tròn:
 • Type and Size: thiết lập dạng và kích cỡ của đường viền.

• Tạo đường viền nằm chồng lên tấm cũ

 • Nhập kích thước chiều dài miếng viền.Các bạn có thể nhập chiều dài miếng viền theo yêu cầu.

• Tạo đường viền với đường kính và chiều dài viền

 • Chiều dài viền:
 • Bề rộng viền:

• Tạo đường viền với 1 đầu là tấm phẳng:

 • Góc bo của đường viền:
 • Bán kính vê tròn của đường viền:

• Tạo đường viền tạo thành cung tròn:

 • Góc bo của đường viền:
 • Bán kính vê tròn của đường viền:

Chúng ta cũng có thể làm trên bề mặt hình tròn

Một số hình minh họa

Bài viết liên quan