Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL -LOFTED BENDS -SWEPT FLANGE TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL -LOFTED BENDS -SWEPT FLANGE TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
165 views

1 .Lofted Bends:

 • Lệnh Lofted Bends dùng để tạo biên dạng tấm với nhiều sketch trên nhiều mặt phẳng ghép lại
 • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Lofted Bends

Các bước thực hiện:

 1. Các bạn vẽ phác thảo 2 Sketch khác nhau trên 2 mp khác nhau, như hình
  Lưu ý: tạo 2 Sketch hở
 1. Các bạn chọn vào lệnh Lofted Bends, bảng Lofted Bends hiện lên
  Các bạn thiết lập các thông số cho chi tiết
  Nhấn Ok để kết thúc lệnh, chúng ta sẽ được chi tiết giống với các biên dạng đã phác thảo

3. Các bạn chọn vào lệnh: Flaten để trải phẳng chi tiết ra:

Các bạn cũng có thể thực hiện với những biên dạng khác.

2. Swept Flange:

 • Lệnh Swept Flange dùng để tạo biên dạng tấm theo 1 đường dẫn.
 • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Swept Flange.
 • Đầu tiê các bạn chọn vào lệnh Swept Flange.
 • Để thực hiện được lệnh cũng giống như Swept trong tạo khối 3D khác, các bạn cũng phải tạo 2 Sketch, 1 là đường dẫn, 2 là biên dạng.

Để tạo được chi tiết như thế này thì các bạn làm theo các bước

1 .Các bạn tạo Sketch mới trên mặt .


Các bạn phác thảo ra biên dạng như hình ( bất kì).

2. Sau đó các bạn nhấn vào Exit Sketch

, và chọn mặt top làm biên dạng phác thảo
Các bạn tiếp tục phác thảo biên dạng như hình.

3. Các bạn chọn vào lệnh Swept Flange.

Bảng Swept Flange hiện lên

Ở đây chúng ta chọn Sketch 1 cho biên dạng, Sketch 2 cho đường dẫn

4. Các bạn chỉnh thông số theo yêu cầu và nhấn Ok, chúng ta đã tạo ra được chi tiết nhờ lệnh Swept Flange.

Bài viết liên quan