Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL-MITER FLANGE TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH VẼ TRÊN SHEET METAL-MITER FLANGE TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
152 views

1 .Miter Flange:

Lệnh Miter Flange dùng để tạo góc xếp (khung ảnh)
Để chọn lệnh các bạn có thể chọn trên thanh còng cụ lệnh

, hoặc vào Menu>Insert > Sheet Metal > Miter Flange.
Đề dùng lệnh các bạn cùng cần tạo 1 sketch có mặt phằng chira sketch! vuông góc với mặt phẳng đùn biên dạng.
Vd: tạo góc xếp trên chi tiết vừa được tạo

– Chọn mặt phẳng trên thành của chi tiết làm mặt phác thảo

– Vẽ biện dạng trên mặt phẳng.

– Các bạn chọn vào lệnh , bảng Miter Flange 1 hiện lên

  • thiết lập các thông số
  • chọn biên dạng sketch:
  • sử dụng thông số góc lượng mặc địh
  • nhập góc lượng:
  • điều chỉnh các  dạng xếp góc
  • tạo góc xếp nằm trong đường sket:

Tạo góc xếp có thành nằm ngoài sketch:

Tạo góc xếp nằm bên ngoài sketch:

Trim side bends: bỏ 1 phần tấm ngay chỗ uốn

Ví dụ tạo tấm vỏ như hình dưới

Các bước tiến hành:

 Bước 1: tạo 1 cơ sở bằng lệnh Base Flange

Bước 2: tên tấm chúng ta tạo 1 Sketch mới, trên đó vẽ 1 hình chữ nhật để cắt 1 phần của tấm. Sau đó dùng lệnh Extruded Cut và chọn chế độ Through all để đục thủng hình dưới:

Bước 3: trên mặt bên của tấm chúng ta cụng tạo 1 Sketch mới vaà vẽ 1 Sketch mới như hình:

Bước 4: Các bạn chọn vào lệnh Miter Flange trên thanh Sheet Metal và thiết lập các thông số cho lệnh

Các bạn chọn tất cả các cạnh mặt trên của tấm

Bán kính vê tròn là 3mm

Gap Distance: Khe hở có khoảng cách là 1mm

Bài viết liên quan