Home Hướng dẫnHD Ansys Các ô trạng thái trong ansys workbench

Các ô trạng thái trong ansys workbench

by admin
155 views

Khi hoàn tất từng giai đoạn tạo phôi, trạng thái của ô thay đổi

Trạng thái sau khi hoàn thành tạo hình học A2 và chưa qua bước chia lưới A3

ansys workbench 1

Trạng thái mô hình đã được xử lý chờ phần hậu xử lý.

ansys workbench 2

 

23-08-2014 10-18-17 SA

Bài viết liên quan

Leave a Comment