Home Hướng dẫnHD Ansys Các phần tử dùng cho tính toán nhiệt trong ansys (cả ổn định và không ổn định)

Các phần tử dùng cho tính toán nhiệt trong ansys (cả ổn định và không ổn định)

by admin
41 views

carbonfiber05
a.Các phần tử rắn 2D (Two-Dimensional Solid Elements).

PLANE35

Kích thước 2D, hình tam giác, 6 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).

5Capture

PLANE55
6Capture
Kích thước 2D, hình tứ giác, 4 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).
b. Phần tử rắn 3D (Three-Dimensional Solid Elements).
SOLID70

7Capture
Kích thước 3D, hình khôi, 8 nútể
Degrees of freedom: Temperature (at each node).
c.Phần tử thanh gậy bức xạ nhiệt {Radiation Link Elements).
LINK31

8Capture
Kích thước 2D, hoặc 3D.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).
d.Phần tử thanh dẫn nhiệt (conducting Bur Elements)
LINK32
9Capture
Kích thước 2D, 2 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at euch node).
e.Phần tử thanh gậy đốì lưu (Convection Link Elements).
LINK34
aCapture
Kích thước 3D, 2 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).

Bài viết liên quan

Leave a Comment