Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Các thao tác lựa chọn đối tượng trong Jdpaint

Các thao tác lựa chọn đối tượng trong Jdpaint

by admin
75 views

Các cạnh chọn lựa đối tượng trong jdpaint bao gồm:

1. Nhấp chọn trực tiếp:

gg

Chọn trực tiếp từ chuột, nhấp chuột trái vào đối tượng cần chọn, các điểm điều khiển sẽ hiển thị và đối tượng có dạng nét đứt

Chọn thêm đối tượng khác thì giữ shift

Bỏ chọn đối tượng trong nhóm thì giữ Ctrl và chọn đối tượng muốn bỏ chọn

2. Chọn bằng khung chọn

Kéo từ trái qua hoặc từ phải qua để chọn các đối tượng, cần lưu ý:

Khi kéo từ trái qua thì đối tượng phải nằm trọn trong khung chọn mới được chọn

hhhh

Khi kéo từ phải qua thì chỉ  cần khung chọn chạm vào đối tượng là đối tượng đã được chọn.

hh

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment