Home Hướng dẫnHD Ansys Các thao tác sử dụng chuột cơ bản trong ansys

Các thao tác sử dụng chuột cơ bản trong ansys

by admin
105 views

Nút chuột trái (LMB)

Chọn hình

–  Ctrl + LMB thêm/xóa các đối tượng

–  Nhấn giữ LMB và lăn chuột =Tiếp tục chọn

Nút chuột giữa (MMB)

–  Quay

–  Shift + MMB : phóng to, thu nhỏ

–  Ctrl + MMB : Pan

Nút chuột phải (RMB)

–  Box Zoom

–  mở menu ngữ cảnh

thao tac chuot

Bài viết liên quan

Leave a Comment