Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Các tùy chỉnh thuộc tính trên Rapidform

Các tùy chỉnh thuộc tính trên Rapidform

by phuong_adv
18 views

File > Preferences

 File > Preferences… lệnh cho phép bạn quản lý các tùy chọn toàn cầu có ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng trong cửa sổ xem. Các tùy chọn được lưu vào file xrl và có thể được sử dụng sau này.

chú ý:

Khi bạn cập nhật các ứng dụng, bạn có thể sử dụng các thiết lập tùy chỉnh trước đó như Template file, MaterialInfo.xmt, rfPreference.xpf, rfSpaceball.cfg or rfToolBarInfo.cfg. Những tập tin này được đặt tại ‘C:\Documents and Settings\PC name\My Documents\Rapidform the application’

Khi bạn khởi động ứng dụng, trước tiên bạn sẽ nhìn thấy hộp thoại “Initial Setup Dialog” . Bạn phải lựa chọn True hoặc  None a việc sử dụng các thiết lập tùy chỉnh trước đó. trong  lựa chọn Use Previous Version .

sx5

Để kích hoạt tùy chọn Use Previous Version , Bạn sẽ có các tập tin tại vị trí sau; ‘C:\Documents and Settings\PC name\My Documents\Rapidform Redesign’.

Bạn có thể nhập không phải tất cả các thiết lập của các thanh công cụ nhưng thanh công cụ tùy chỉnh. Vị trí của thanh công cụ tùy biến không thể được nhập vào và nó được ẩn defaultly .

Làm thế nào để sử dụng lệnh Preferences .

1. Chọn File > Preferences trên thanh menu hoặc nhấp vào biêu tượng sx6 trên thanh công cụ .
2. Xuất hiện hộp thoại sau.Thay Màu nền màu xanh lá cây trong phần hộp thoại Tree trong tab hiển thị.

sx7

3. Nhấn vào Apply để thấy sự thay đổi mà không đóng hộp thoại này. Bạn sẽ nhìn thấy màu sắc của cây thoại trở thành màu xanh lá cây.

sx8

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment