Các vấn đề liên quan đến ANSYS®FLOTRAN và FLOTRAN CFD

image027
Các vấn đề quan tâm.
Với ANSYS®FLOTRAN và FLOTRAN CFD (Computational Fluid Dynamics) có thể tính toán các bài toán dòng chảy lưu chất hai và ba chiều. Bằng cách sử dụng các phần tử trong FLOTRAN CFD như FLUID 141 và FLUID 142 ta có thể thu được các lời giải như lực nâng và cản trên cánh máy bay, dòng chảy ở các chóp đỉnh siêu âm, các kiểu dòng chảy phức tạp, ba chiều trong một đoạn ống cong.
Hơn nữa, ta có thể sử dụng các khả năng của ANSYS và ANSYS/FLOTRAN để thực hiện các công việc như:
• Tính toán áp suất gas và sự phân bố nhiệt độ trong một ông hút khí của động cơ.
• Nghiên cứu sự phân tầng nhiệt và sự suy yếu trong hệ thống ống.
• Dùng các nghiên cứu pha trộn dòng chảy để đánh giá thế năng cho sự xáo trộn nhiệt.
• Thực hiện các tính toán đối lưu tự nhiên để đánh giá đặc tính nhiệt của các chip trong các tài liệu điện tử.
• Những nghiên cứu về thiết bị trao đổi nhiệt với các lưu chất khác nhau được tách bởi các miền vật rắn.

Leave a Reply