Home Chuyên ngành CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ CÁC REN TIÊU CHUẨN THƯỜNG DÙNG TRONG VẼ KĨ THUẬT

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ CÁC REN TIÊU CHUẨN THƯỜNG DÙNG TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
40 views

1 .Các yếu tố cơ bản

Ren ngoài và ren trong ăn khớp được với nhau, nếu các yếu tố: prôfin ren, đường kính ren, bước ren, số đầu mối, hướng xoắn của chúng giống nhau.

1.1 Prôfin ren

Hình 1.1

1.2 Đường kính ren

Đường kính lớn nhất của ren gọi là đường kính ngoài (đối với ren trên trục, đường kính đó được đo từ đỉnh ren; đối với ren trong lỗ, đường kính đó được đo từ đáy ren). Đường kính ngoài tiêu biểu cho kích thước của ren và ký hiệu là d.

Đường kính bé nhất của ren gọi là đường kính trong, ký hiệu là d1 (đối với ren trên trục đường kính trong được đo từ đáy ren, đối với ren trong lỗ đường kính ren trong được đo từ đình ren).

1.3 Số đầu mối

Nếu có nhiều hình phẳng giống nhau chuyển động theo nhiều đường xoắn ốc cách đều nhau thì tạo thành ren có nhiều đầu mối. Mỗi đường xoắn ốc là một mối, số đầu mối ký hiệu là n (Hình 1.1).

Hình 1.2 Ren một đầu mối và ren hai đầu mối

1.4 Bước ren

Là khoảng cách theo chiều trục giữa hai đính ren (đáy ren) kề nhau, bước ren ký hiệu là P. Như vậy, đối với ren có nhiều đầu mối thì bước xoắn Ph là tích của số đầu mối với bước ren: Ph = n.P (Hình 1.2).

1.5 Hướng xoắn

Hướng xoắn của ren là hướng xoắn của đường xoắn ốc tạo thành ren đó. Người ta thường dùng loại ren có hướng xoắn phải một đầu mối.

2. Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng

Để tiện cho việc thiết kế, chế tạo và sử dụng, ren được tiêu chuẩn hóa. Ren tiêu chuẩn là ren mà các yếu tớ cơ bản của nó đã được quy định trong tiêu chuẩn thống nhất.

Dưới đây là một số ren tiêu chuẩn thường dùng:

2.1 Ren hệ mét

Dùng trong mối ghép thông thường, prôfin ren là một hình tam giác đều (Hình vẽ 1.3), ký hiệu ren hệ mét là M. Đường kính và bước ren quy định trong TCVN 44-63. Ren hệ mét chia làm ren bước lớn và ren bước nhỏ. Hai loại này có đường kính giống nhau, nhưng bước ren khác nhau. Kích thước cơ bản của ren bước lớn quy định trong TCVN 45-63.

Hình 1.3 Ren hệ mét

2.2. Ren ống

Dùng trong mối ghép ống, prôfin của ren ống là một tam giác có góc ờ đỉnh bằng 55o (Hình vẽ 1.4).

Hình 1.4 Ren ống

Kích thước đo bằng inch (ký hiệu inch là hai dấu phẩy: 1 ” = 25,4mm).
Ren ông có hai loại, ren ống hình trụ, ký hiệu là G và ren ống hình côn ký hiệu là R. Kích thước cơ bản của ren ống quy định trong TCVN 205 66 và TCVN 207 – 66.

2.3 Ren hình thang
Dùng để truyền lực, prôfin của ren hình thang là một hình thang cân có góc 30o (Hình vẽ 1.5), ký hiệu prôfin là Tr.

Hình 1.5 Ren hình thang

Kích thước cơ bản của ren hình thang được quy định trong TCVN 209-66.
Để lắp ghép, còn có ren vitvo, prôfin của ren là tam giác cân, ký hiệu là W. Để truyền lực còn có ren răng cưa, prôfin của ren là một hình thang vuông, ký hiệu là S.
Ngoài ren tiêu chuẩn, còn dùng ren không tiêu chuẩn là ren có prôfin không tuân theo tiêu chuẩn quy định như ren vuông, ký hiệu là Sq.

Bài viết liên quan