Home Chuyên ngành CÁCH BIỂU DIỄN MỘT SỐ KẾT CẤU TRÊN BẢN VẼ LẮP TRONG VẼ KĨ THUẬT

CÁCH BIỂU DIỄN MỘT SỐ KẾT CẤU TRÊN BẢN VẼ LẮP TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
190 views

1 .Các quy ước biểu diễn trên bản vẽ lắp

1 .Trên bản vẽ lắp không nhất thiết phải biểu diễn đầy đủ tất cả các phần tử của các chi tiết. Cho phép không vẽ các phần tử như: các mép vát, góc lượn, rãnh thoát dao. khía nhám, khe hở trong mối ghép (Hình 1.1).

2. Đối với các nắp đậy, nếu chúng che khuất các phần bên trong của bộ phận lắp thì có thể không vẽ nắp trên hình biểu diễn nào đó. nhưng phải ghi chú “nắp không vẽ”.

3. Nếu có một số chi tiết cùng loại giống nhau như con lăn, bulông cho phép chỉ vẽ một chi tiết, còn các chi tiết khác cùng loại được vẽ đơn giản (Hình 1.1b).

Hình 1.1

4 .Những chi tiết có cùng vật liệu giống nhau được hàn hoặc gắn lại với nhau, thì ký hiệu vật liệu trên mặt cắt và hình cắt của chúng vẽ giống nhau, nhưng vẫn vẽ đường giới hạn giữa các chi tiết đó bằng nét cơ bản (Hình 1.1a).

5 .Những bộ phận có liên quan với bộ phận lắp được biểu diễn bằng nét hai chấm gạch mảnh và có ghi các kích thước xác định vị trí giữa chúng với nhau (Hình 1.2).

6 .Cho phép biểu diễn riêng một số chi tiết hay phần tử của chi tiết của bộ phận lắp, Trên các hình biểu diễn này có ghi chú tên gọi và tỷ lệ hình vẽ.
Cho phép vẽ các vị trí giới hạn hoặc vị trí trung gian của những chi tiết chuyển động bằng nét hai chấm gạch mảnh (Hình 1.3).

Hình 1.2 Hình 1.3

2. Biểu diễn một số kết cấu trên bản vẽ

Các kết cấu thường thấy như: ổ lăn, thiết bị chèn, thiết bị che chắn, thiết bị phòng lòng và thiết bị bôi trơn của bộ phận lắp được biểu diễn theo quy ước ờ trên bản vẽ lắp.

2.1 Ổ lăn

Trong máy móc hiện đại. ổ lăn là bộ phận dùng rất phổ biến. Kết cấu và kích thước của ổ lăn đã được tiêu chuẩn hóa.
Ô lăn có nhiều loại, cấu tạo của ổ lăn thường gồm 4 bộ phận: vòng trong, vòng ngoài, con lăn và vòng cách. Vòng trong lắp với trục máy. vòng ngoài lắp với thân máy; các con lăn chuyển động trong rãnh của vòng trong và vòng ngoài; vòng cách dùng để ngăn cách các con lăn với nhau.
Trên bản vẽ lắp, ổ lăn được vẽ đơn giản, thường không vẽ vòng cách. Hình vẽ 1.4 là hình biểu diễn đơn giản một số loại ổ lăn thường thấy.

Hình 1.4

2.2 Thiết bị che kính

Để tránh bụi, mạt sắt, hơi nước ở ngoài vào trong máy hay vào trong các ổ trục, người ta dùng thiết bị che kín như vòng phớt đàn hồi đặt trong rãnh hình thang của nắp trục máy. (Hình 1.5)

Hình 1.5

Mặt trong của vòng phớt ép sát vào trục máy nhưng không làm trở ngại cho sự chuyển động của trục. Trong một số trường hợp, người ta dùng mỡ đặc bơm vào các rãnh cũng là biện pháp che kín.

2.3 Thiết bị chèn

Để ngăn không cho chất lỏng hay khí ở trong các bộ phận máy thoát ra ngoài, người ta dùng thiết bị chèn.
Chèn bằng sợi bông hay sợi amiăng tẩm dầu. Khi siết chặt đai ốc. ống chèn sẽ đẩy chèn vào làm cho chèn ép sát vào trục. Trên bản vẽ lắp, chèn thường được vẽ ở vị trí lúc chưa bị ép chặt như hình vẽ 1.6.

Hình 1.6

2.4 Thiết bị bôi trơn

Để bôi trơn các bề mặt của các chi tiết chuyển động, người ta dùng các thiết bị tra dầu mỡ như các bình dầu hay các núm mỡ (Hình 1.7). Các thiết bị này có những bộ phận tiêu chuẩn. Khi vẽ các hình cắt, quy định không cắt dọc các bộ phận đó.

Hình 1.7

Bài viết liên quan