Home CAD/CAMSolidWorks CÁCH CHỈNH SỬA VÀ TẠO KHỐI NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D TRONG SOLIDWORKS 2012

CÁCH CHỈNH SỬA VÀ TẠO KHỐI NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D TRONG SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
334 views

Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D

1 .Vê tròn cạnh  Lệnh: Fillet

Lệnh này dùng để vê tròn cạnh các khối 3D.

2. Vát mép  Lệnh: Chamfer

 • Lệnh này dùng để vát mép các cạnh của một chi tiết và chúng có các chế độ vát mép sau:

Angle Distance : Cho phép vát góc với một khoảng cách và một góc cho trước theo phương cần chọn, để đổi chiều vát chọn Flip Direction.

Distance distance : Cho phép vát góc với khoảng cách là khác nhau đối với từng cạnh.

Vertex : Cho phép vát góc các hình hộp theo 3 cạnh.

3. Lệnh Shell 

  Khoét lỗ tạo vỏ mỏng các khối đặc theo biên dạng của mặt khoét.

 • Cách thực hiện: Kích hoạt lệnh sau đó kích chuột vào bề mặt cần khoét lỗ hổng

(khi kích hoạt vào mặt cần khoét thì mặt đó chuyển màu xanh).

4. Lệnh Dome 

 • Lệnh sử dụng tạo vòm các đối tượng 3D rất thuận tiện cho các khối trụ tròn.
 • Cách thực hiện: Kích hoạt lệnh Dome sau đó chọn mặt cần tạo vòm, đưa chiều cao vòm (kể từ mặt kích hoạt cho đến đỉnh vòm).

5. Lệnh tạo Gân Rib

    Lệnh này dùng để tạo gân cho các chi tiết.

 • Cách thực hiện: Trước hết phải tạo một mặt phác thảo để vẽ đường dẫn sau đó kích hoạt lệnh Rib. Trên menu của lệnh Rib đưa chiều dày của gân chịu lực.
 • Nếu muốn đặt độ côn cho gân kích vào biểu tượng trên menu của lệnh Rib

6. Lệnh Hole Wizard

 • Lệnh này dùng đục các lỗ có ren theo các tiêu chuẩn ANSI (hệ inh, met),

ISO, DIN, JIP.v.v.

7. Lệnh Mirro Feature   

 • Lệnh này dùng để lấy đối xứng qua một mặt các khối 3 D.
 • Cách thực hiện:
 • Bước 1: kích hoạt lệnh Mirro Feature khi đó hiện ra menu Mirro Pattern Feature.

Bước 2: chọn mặt phẳng lấy đối xứng trước sau đó chọn đối tượng cần lấy đối xứng nhấn OK để kết thúcquá trình.

8. Lệnh Circurlar Pattern    Lệnh này có tác dụng copy mảng tròn quanh một trục.

Lệnh này có tác dụng copy mảng tròn quanh một trục.

Lệnh này có tác dụng copy mảng tròn quanh một tr

 • Cách thực hiện:
 • Bước 1: Kích chuột vào đối tượng cần tạo mảng.
 • Bước 2: Kích hoạt lệnh Circurlar Pattern sau đó chọn trục, đặt góc giữa hai đối tượng cần tạo, số đối tượng cần tạo.

9. Tạo mảng chi tiết theo dạng hàng, cột

 • Lệnh Linear Pattern 
 • Lệnh này dùng tạo mảng chi tiết theo một ma trận dạng hàng, cột.
 • Mô tả các thuộc tính

Direction 1 (tạo hàng).

+ Spacing: Khoảng cách giữa các hàng

+ number of instances: số hàng được copy.

Direction 2 (tạo cột).

+ Reverse Direction :để chọn phương

+ Spacing: Khoảng cách giữa các cột

+ Nnumber of instances: số cột được copy.

Direction 1 (tạo hàng).

Bài viết liên quan