Cách để chỉnh sửa tập tin trên PDF

Người dùng có thể biên soạn tập tin PDF trên bản đầy đủ chương trình Adobe Acrobat, còn Adobe Reader thì không sử dụng được trong trường hợp này.

Hướng dẫn

Mở tài liệu trong phần mềm Adobe Acrobat.

  1. Chọn nút “pages” với các tính năng phù hợp như : “Insert from file,” “Delete,” “Extract” or “Replace” để thêm vào tài liệu, xóa tài liệu , giảm bớt hay thay thế cùng nhiều lựa chọn khác. Ví dụ, đễ thêm trang hãy chọn “Insert from file” từ 1 tài liệu PDF khác, chỉ rõ trong Acrobat vị trí bạn muốn thêm trang vào  (trước hay sau trang hiện tại) và “OK”. Xóa trang bằng nút “Delete” và bôi đen trang muốn xóa.
  2. Biên soạn trong các trang PDF bằng cách chọn Tools-> Content-> Edit Document Text. Bôi đen đoạn văn và bổ sung thêm đoạn mới.
  3. Chọn Tools -> content -> edit Object để di chuyển đối tượng xung quanh trang giấy và điều chỉnh kích cỡ, quay nhẹ hoặc  xoay tròn. Bạn cũng có thể dụng tính năng tương tự đối với hình ảnh và đoạn văn
  4. Click “Save As” để hoàn thành  việc biên soạn. Đặt tên phân biệt với file gốc và nhấn nút Save.

Dịch vụ scan tài liệu A6-A4-A3 các loại giá rẻ nhất!