Home Chuyên ngành CÁCH ĐỌC BẢN VẼ CHIẾU CỦA VẬT THỂ TRONG VẼ KĨ THUẬT

CÁCH ĐỌC BẢN VẼ CHIẾU CỦA VẬT THỂ TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
296 views

Đọc bản vẽ chiếu của vật thể là từ các hình chiếu vuông góc của vật thể hình dung ra hình dạng của vật thể đó. Quá trình đọc bản vẽ là quá trình phân tích các hình chiếu của các yếu tố hình học cơ bản: điểm, đường, mặt để hình dung từng bộ phận của vật thể đi đến hình dung toàn bộ vật thể. Vì vậy, khi đọc bản vẽ phải biết cách phân tích hình dạng vật thể. Ví dụ: Đọc bản vẽ nắp ổ trục (Hình 1.1).

Hình 1.1

1 .Thứ tự đọc

Trước hết, đọc hình chiếu đứng là hình chiếu chủ yếu, sau đó đọc các hình chiếu khác. Cần xác định rõ các phương chiếu của các hình chiếu và sự liên hệ giữa các hình chiếu đó và chia vật thể ra từng phần. Từ ba hình chiếu, ta có thể chia nắp ổ trục làm bốn phần: phần giữa, phần bên trái, phần bên phải và phần trên.

2. Phân tích từng phần

Phần giữa của nắp ổ trục có hình chiếu đứng là một nửa hình vành khăn, hình chiếu bằng là hình chữ nhật. Đối chiếu với các hình chiếu của các khối hình học cơ bản, ta biết được đó là hình chiếu của một nửa ống hình trụ (Hình 1.2a).

Phần bên phải và phần bên trái có dạng hình hộp chữ nhật phía đầu vê tròn, ở giữa lỗ hình trụ, nên hình chiếu đứng thể hiện bằng các nét đứt (Hình 1.2b,c).

Phần trên có hình chiếu đứng là hình chữ nhật, hình chiếu bằng là đường tròn, đó là hình chiếu của ống hình trụ. Các nét khuất ở hình chiếu đứng thể hiện lòng ống. Hai cạnh đáy của hai hình chữ nhật ở hình chiếu đứng là đường cong thế hiện giao tuyến của ống hình trụ đó đối với hình trụ ờ phần giữa. (Hình 1.2d).

Hình 1.2

3. Sau khi phân tích từng phần

Tổng hợp lại ta sẽ hình dung được được toàn bộ hình dạng của nắp ổ trục (Hình 1.3)

Hình 1.3

Căn cứ theo hai hình chiếu vuông góc đã cho để vẽ hình chiếu thứ ba của vật thể là một phương pháp kiểm tra đọc bản vẽ. Để vẽ hình chiếu thứ ba, trước hết phải đọc bản vẽ và hình dung được hình dạng của vật thể. Sau đó căn cứ vào sự phân tích hình dạng, ta lần lượt vẽ hình chiếu thứ ba của từng phần.

Để tiện gióng các đường nét. ta có thể vẽ các hình chiếu hoặc đường xiên 40° và dùng compa để đưa các đoạn thẳng từ hình chiếu bằng sang hình chiếu cạnh hay ngược lại. Các bước vẽ hình chiếu cạnh của nắp ổ trục như hình 1.4, và cách vẽ như hình 1.5.

Hình 1.4

Hình 1.5

Bài viết liên quan