Home CAD/CAMSolidWorks CÁCH LẤY DAO CHẤN TRONG SHEET METAL TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁCH LẤY DAO CHẤN TRONG SHEET METAL TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
298 views

Chúng ta có thể tạo ra 1 sản phẩm với 1 số chỗ trên chi tiết có các hình dạng, hay góc cắt, chấn đặc biệt, ví dụ như hình bên dưới.

Đây không phải là lệnh trong sheet metal mà là phương pháp tạo nhanh chi tiết trong khi vẽ.

-Đầu tiên các bạn cần phác thảo ra biên dạng chữ U cho

chi tiết của chúng ta.

-Các bạn chọ mặt Front để làm mặt phác thảo.

-Các bạn phác thảo biên dạng với các kích thước như hình.

-Các bạn chọn vào lệnh Base Flange/Tab để tạo biên dạng tấm

-Bảng Base Flang/Tab hiện lên

-Ở mục Direction 1 các bạn điền kích thước là 100mm, độ dày tấm là 2mm và bán kính ve tròn là 2

-Đầu tiên các bạn chọn vào lệnh Unfold

trên thanh công cụ Sheet metal.

-Bảng Unfold hiện lên

+Ở đây các bạn chọn Fixed face là mặt phẳng 1 lớn nhất

BaseBend1: các bạn chọn cung bo tròn của chi tiết.

Với những chi tiết các bạn cũng có thể chọn

để chọn tất cả các góc có liên quan.

-Nhấp Ok các bạn sẽ được chi tiết đã được trải phẳng.

-Bây giờ chúng ta sẽ cắt ngay góc bo của chi tiết.

-Các bạn tạo 1 Sketch mới trên mặt phẳng trên của chi tiết.

-Các bạn lệnh Extruded Cut

trên thanh công cụ Features.

-Bảng Cut-Extrude hiện lên

+Ở mục Direction 1 các bạn chọn Through All để chọn cắt hết biên dạng của chi tiết.

-Bây giờ các bạn cần trả chi tiết trở về nguyên trạng của chi tiết.

-Các bạn chọn vào lệnh Fold

trên thanh công cụ SheetMetal.

-Giống như Unfold các bạn cũng chọn các mặt phẳng tương tự:

+Fixed face: là mặt phẳng lớn nằm ngang.

+Bend to Fold các bạn chọn góc chấn của chi tiết

-Nhấn Ok chúng ta sẽ chi tiết như hình.

Các bạn chọn vào Design Library bên góc phải màng hình của các bạn. danh sách cá Folder trong mục Design Library hiện lên

Các bạn chọn tiếp Forming tools, trong mục Forming Tools các bạn chọn phần Louvers

-Tiếp theo các bạn chọn vào Louver và kéo thả nó ngay trên chi tiết chúng ta mới vừa tạo.

-Bảng Position hiện lên:

Type cho  pép chúng ta chỉ sữa các hệ số chấn

Position: cho phép chúng ta chỉnh sửa kích thước điểm chấn

-Ban đầu chi tiết của chúng ta sẽ có góc nhấn quay vào trong các bạn lại

để chi tiết hướng ra ngoài

-Các bạn chọn vào Position để chỉnh sữa biên dạng của hình

-Các bạn ràng buộc với kích thước 40 cho Sketch trên

-Nhấp Ok chúng ta được chi tiết như hình

-Cuối cùng các bạn chọn vào linea patrern 

-Phần Direction 1: các bạn chọn đường thẳng làm hướng cho lệnh Pattern

-Kích thước là 40mm

-Số pattern4

-Chi tiết là Louver vừa tạo ra

-Chọn Ok các bạn có chi tiết

Bài viết liên quan