Cách scan nhiều hình ảnh dạng JPEG vào một tập tin

Các hình ảnh được scan thường được nhập vào phần mềm scan dưới định dạng JPEG. Với những tiến bộ trong công nghệ, bạn bè và gia đình có thể in ra những hình ảnh bởi trong tài liệu đính kèm dạng JPEG với chất lượng tương đương của những  hình ảnh in từ phòng in chuẩn. Nếu bạn muốn chia sẻ một album ảnh điện tử, bạn có thể gửi email các tập tin JPEG đến người nhận. Hãy để các hình ảnh được scan vào trong một tài liệu để bạn bè gia đình không cần phải tải từng file đính kèm một.
luufilejpgeg
Hướng Dẫn

  1. Kết nối máy scan qua cổng USB trong máy tính. Đặt bức ảnh đầu tiên lên khay scan. Bạn thường có thể quét hai hình ảnh 5 – 7-inch và ba ảnh 4 – 6-inch cùng một lúc.
  2. Sử dụng phần mềm của máy scan trên máy tính hoặc nhấn nút “Start scan” nằm trên máy scan để bắt đầu scan. Sau khi scan xong,hãy chấp nhận tất cả ảnh.
  3. Khi phần mềm scan ảnh của bạn hỏi đây là trang cuối cùng trong tài liệu thì chọn “No”. Lặp lại các bước để scan hình ảnh, chọn “No” để kết thúc các tập tin cho đến khi đã scan tất cả các bức. Sau khi scan hoàn tất, phần mềm scan sẽ mở tài liệu của bạn để xem trước  các ảnh dưới hình thức một album ảnh. Nếu bạn đang quét trực tiếp trên trình xử lý văn bản, các tài liệu sẽ xuất hiện như là một tài liệu nhiều trang.
  4. Bấm qua tất cả trang để đảm bảo các tài liệu đã được scan. Tiếp theo, nhấp vào “File”, sau đó “Save as”. Lưu tập tin như một tập tin JPEG hoặc tài liệu PDF mới.

Chú Ý
Máy scan cho phép bạn chọn tùy chỉnh scan “Image” hoặc “Document”. Chọn “Document” vì bạn sẽ không được nhắc nhở để thêm các trang khác nếu quét theo dạng Image.
Nếu bạn lưu tập tin cuối cùng của bạn dạng JPEG, kích thước tài liệu sẽ lớn hơn nhiều nếu bạn chọn lưu dưới định dạng PDF.

Dịch vụ scan tài liệu A6-A4-A3 các loại giá rẻ nhất!


 

Như Thảo – www.dv-vanphong.com