Home Uncategorized Cách scan tài liệu với SharePoint

Cách scan tài liệu với SharePoint

by yen_ty
10 views

 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) là 1 phần mềm ứng dụng giải quyết nhu cầu của người dùng kinh doanh, những người yêu cầu 1 sản phẩm có thể cung cấp mạng liên kết, chia sẽ dữ liệu, tìm kiếm nội bộ công ty và hòa hợp với công nghệ Microsoft sẵn có như Exchange và Outlook. Khi cần tới việc chia sẻ thông tin thì SharePoint cung cấp chức năng cho phép các tập tin như JPGs và PDFs có thể scan từ bản “cứng” thành 1 bản “mềm” được tải lên thư viện của SharePoint. Những thông tin này có thể sẽ được tổng hợp lại bởi người dùng, với điều kiện vào được SharePoint.

Hướng dẫn

  1. Định hướng trang web SharePoint
  2. Định hướng  thư viện tài liệu bạn muốn scan đưa vào -> nhấn Upload -> chọn tài liệu cần tải lên -> OK. Tài liệu đã được tải lên thư viện SharePoint

 Thảo Vânwww.dv-vanphong.com

Bài viết liên quan