Cách tạo tài liệu word từ bản scan

Tài liệu được scan vào máy tính từ máy in ( máy scan) hay tất cả các phần trọng tâm sẽ được lưu dưới định dạng  PDF. Bạn cần phải nhập thông tin vào một tiêu bản scan trước khi in hoặc gửi tài liệu qua email. Nếu bạn không có một trình soạn thảo PDF được cài đặt trên máy tính, bạn có thể chỉnh sửa các mẫu được scan bằng cách chuyển đổi sang tài liệu Word. Bằng cách sử dụng hai trang web được nêu dưới đây, bạn có thể chuyển đổi miễn phí một mẫu scan thành tài liệu Word, vì vậy bạn không cần cài đặt bất kỳ chương trình vào máy tính.

Hướng Dẫn
Chuyển đổi từ PDF sang Word

  1. Vào trang chủ của Convert PDF Document to Word.
  2. Nhấp vào nút “Browse”. Tìm mẫu scan bạn muốn thành tài liệu Word được lưu trên máy tính.
  3. Nhấp vào nút  “Convert and Download”. Các mẫu scan sẽ được tải lên máy chủ và các tài liệu Word sẽ được hình thành.
  4. Nhấp vào nút “Download” ở trang tiếp theo để tải về và lưu các tài liệu Word mới được tạo về máy tính.

PDF sang Word

  1. Truy cập trang chủ PDF to Word.
  2. Nhấp vào nút “Browse” trong trình “Step 1”. Tìm kiếm và chọn mẫu scan trên máy tính mà bạn muốn trở thành tài liệu Word.
  3. Click vào vòng tròn bên cạnh tùy chọn “DOC” trong trình “Step 2”.
  4. Nhập địa chỉ email của bạn trong mục “Step3”. Sau đó, bấm “Convert.” Các tài liệu Word sau này sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn vừa nhập.

 

Như Thảo – www.dv-vanphong.com